Mop and Broom Holder

$3.00

MOP AND BROOM HOLDER: 2 1/8″ x 3″, adhesive or screw mount; white